Vækst blandt entreprenører åbner op for alternativer muligheder

0
405

Det seneste årti har været op og ned for bygge- og anlægsbranchen og de mange entreprenørvirksomheder, som agerer på det omskiftende marked. De store udsving i efterspørgslen har forårsaget en afvigende tilbøjelighed til store investeringer i maskinparken blandt entreprenører, og til trods for et nu vækstende marked, er der fortsat en tendens til problemer på bundlinjerne.

For langt de fleste virksomheder, der har deres primære forretning lagt i byggebranchen og dens undergrene, er store og risikable millioninvesteringer en hyppig årsag til hovedpine. Risikoen består specielt i, at maskinparken har en begrænset levetid med store afskrivninger, som giver tydelige udslag direkte på bundlinjen – men løbende investeringer kan være et nødvendig tiltag for at følge med efterspørgslen og for at imødekomme den konstante og ufravigelige slitage på materiellet. Men den selv samme hovedpine åbner op for et nyt forretningsområde på markedet, som har til formål at forebygge blødende bundlinjer blandt entreprenører. Svingende efterspørgsel i branchen betyder nemlig ikke nødvendigvis enorme og varige investeringer i maskinparken for at efterkomme kundernes ønsker. Muligheden for at leje sig til den ekstra maskinkraft i perioder, kan give især mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder et økonomisk pusterum, som i mange tilfælde kan afbløde markedets omskiftelige forhold. Materiel som gravemaskiner, dumpere, læssere og rendegravere er et dyrt bekendtskab og kræver konstant vedligehold og udskiftning, og også derfor kan en lejeaftale være et kærkomment tiltag – se løsninger her.

Leje af maskinkraft giver lettere adgang til markedet

For både nytilkomne aktører på markedet såvel som eksisterende virksomheder, der ønsker at afsøge nye markedssegmenter, åbner udlejningen af maskinkraft op for en langt mere overskuelig vej til fremtidig profit, som ikke i lige så høj grad er forbundet med risiko. Ved at leje sig frem til en del af maskinparken skabes der i højere grad synergi, fordi udlejningen netop har fokus på løsninger frem for produkter. Dertil kommer desuden en solid sparringspartner gennem et professionelt udlejningsfirma, som har incitamentet til de store investeringer, for at være på forkant med udviklingen – og det kommer entreprenøren til gode gennem hele processen. En rendegraver i sig selv står for en betydelig løbende omkostning, hvis ikke den bliver fuldt udnyttet og konstant bidrager til den samlede indtjening, hvorfor udlejningsfirmaernes mange forskelligartede løsninger kan give den optimale alternative model til direkte investeringer.

EFTERLAD ET SVAR